Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

E-NIERDZEWNE.PL

(obowiązuje od 25.12.2014)

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków zawierania umów sprzedaży oraz zasady funkcjonowania sklepu internetowego E-nierdzewne.pl

 § 1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.e-nierdzewne.pl (dalej Sklep internetowy) jest Marcin Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą E-nierdzewne.pl Marcin Tomaszewski mieszczącą się pod adresem ul. Radosna 5, 05-805 Kanie, zarejestrowaną pod numerem NIP 534-192-73-96, REGON 140229352 (dalej Sprzedający).
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.e-nierdzewne.pl.
 3. Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa (dalej Kupujący lub Klient).
 4. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie internetowym, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między Kupującym a Sprzedającym.
 7. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym (w tym zdjęcia oferowanych produktów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale są zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Cena sprzedaży ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena towaru w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji do czasu dostarczenia zamówionego towaru do Klienta. Wszystkie ceny na stronie www.e-nierdzewne.pl podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT liczony według obowiązującej stawki.
 9. W przypadku zakupów hurtowych istnieje możliwość negocjacji warunków sprzedaży z wyjątkiem produktów objętych promocją.
 10. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania Klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są na dysku twardym urządzenia, z którego korzysta Klient składając zamówienie (np. komputer, tablet, telefon). Mechanizm ten nie niszczy urządzeń Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm "cookies" w przeglądarce internetowej. Sprzedający zaznacza, że wyłączenie "cookies" może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej sklepu.

 
§ 2
Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.e-nierdzewne.pl, drogą e-mailową: info@e-nierdzewne.pl lub telefonicznie +48 505 700 400.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie pełnych danych: imienia i nazwiska (nazwy firmy), adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 3. Po złożeniu zamówienia przez Sklep internetowy Kupujący otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej automatycznie wygenerowany numer zamówienia wraz z listą zamówionych produktów. Sprzedający niezwłocznie dokonuje weryfikacji zamówienia. Dopiero potwierdzenie realizacji zamówienia wysłane przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej Kupującego jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać pod adresem www.e-nierdzewne.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Przystąpienie do realizacji zamówień złożonych poza godzinami pracy sklepu (po godz. 17) nastąpi w następnym dniu roboczym. Telefoniczne zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.
 5. Szczegółowa instrukcja składania zamówienia znajduje się w zakładce „Jak zamawiać” na stronie Sklepu internetowego.
 6. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest niezwłocznie informowany o tym fakcie przez Sprzedającego (najpóźniej w kolejnym dniu roboczym) i podejmuje decyzje o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia).
 7. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Kupującemu wraz z dowodem sprzedaży, tj. paragonem lub fakturą VAT.
 8. Minimalna wartość zamówienia wynosi 10,00 zł brutto (bez kosztów przesyłki).

 
§ 3
Płatność, dostawa i termin realizacji

 Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

- przelew bankowy (dane rachunku bankowego Sprzedającego wskazane są na stronie sklepu oraz w wiadomości przesłanej do Klienta po złożeniu zamówienia na podany adres poczty elektronicznej),
- gotówka przy odbiorze osobistym,
- płatność za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi  przy odbiorze przesyłki,
- płatność online (przelew natychmiastowy),
- płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. Sprzedający realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki realizowane są przez firmę kurierską DHL i INPOST. Cennik dostaw znajduje się w zakładce „Koszty dostawy”.
 3. W przypadku zakupu jednocześnie (w jednym zamówieniu) produktów gabarytowych (linki + pręty gwintowane lub łańcuchy + pręty gwintowane), koszty przesyłki ulegną podwojeniu (liczone jako dwie paczki). Dopłata do wysyłki nie dotyczy zamówień powyżej 500 zł brutto (z darmową dostawą).
 4. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem, kartą online następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem bankowym - po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedającego. W przypadku braku wpłaty w terminie wskazanym w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy sprzedaży, Sprzedający poinformuje Klienta drogą e-mailową o dodatkowym terminie na dokonanie płatności. Jeśli termin ten nie zostanie zachowany, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży i prześle stosowne oświadczenie Klientowi zgodnie z art.491 Kodeksu Cywilnego.
 5. Standardowy termin realizacji wynosi od 1 do 3 dni roboczych, w zależności od wybranej formy przesyłki.
 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Termin realizacji niektórych produktów może zostać wydłużony o kilka dni o czym Kupujący zostanie natychmiastowo poinformowany.

 
§ 4

Rękojmia

Sprzedający dostarcza towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeśli towar ma wadę fizyczną lub prawną w ramach rękojmi.

 1. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 2. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może żądać wymiany towaru na towar wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru sprzedanego.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć towar wadliwy na adres Sprzedającego. W przypadku Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.
 9. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.


§ 6
Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamacje dotyczące towaru lub realizacji Umowy sprzedaży. Reklamacje takie należy kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego.
 2. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Brak zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia będzie traktowane jako uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 3. Klient może skorzystać z formularza reklamacji (pobierz).

§ 7
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na Formularzu odstąpienia (pobierz) i wysłać na adres info@e-nierdzewne.pl lub adres Sprzedającego.
 4. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument odstąpił od umowy - za pośrednictwem zarejestrowanej przesyłki na adres: E-nierdzewne.pl Marcin Tomaszewski, ul. Radosna 5, 05-805 Kanie. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 1. Konsument, który odstąpił od umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności - w tym koszty dostarczenia towaru (tj. za transport od Sprzedającego do Konsumenta)  z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedającego.
 4. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8
Ochrona danych osobowych

Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonania realizacji zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzania i wykorzystywania przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonywania przez Sprzedającego zamówienia (dostarczenie Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe nie będą w żaden sposób obrabiane, udostępniane lub wykorzystywane do działań marketingowych. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 1. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 
§ 9
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, a w miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowanie będzie miało postanowienia najbardziej zbliżone.
 2. Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze polubownej. W tym zakresie Klient ma możliwość skorzystania z mediacji. Listy mediatorów udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.
 3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze sądowej.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżone znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 6. Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub w całości informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, opisów produktów oraz zawartości strony www.e-nierdzewne.pl .
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl